ALTAFIT DIAGONAL

8 de agosto

Tipo de vista


 1. BEST CYCLING

  0 / 15 SALA CICLO 45 min
 2. BEST CYCLING

  0 / 15 SALA CICLO 45 min

9 de agosto

 1. GAP VIRTUAL

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 2. BEST CYCLING

  0 / 15 SALA CICLO 45 min
 3. GDANCE VIRTUAL

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 4. BEST CYCLING

  0 / 15 SALA CICLO 45 min
 5. BEST CYCLING

  0 / 15 SALA CICLO 45 min

10 de agosto

 1. BEST CYCLING

  0 / 15 SALA CICLO 45 min
 2. GCORE VIRTUAL

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 3. GBODY VIRTUAL

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 4. BEST CYCLING

  0 / 15 SALA CICLO 45 min
 5. PILATES

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 50 min
 6. GENERGY

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 7. GCORE

  0 / 20 ZONA GCORE 15 min
 8. GBIKE

  0 / 15 SALA CICLO 30 min
 9. GAP

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 10. BEST CYCLING

  0 / 15 SALA CICLO 45 min
 11. BEST CYCLING

  0 / 15 SALA CICLO 45 min
 12. GBODY

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 13. BEST CYCLING

  0 / 15 SALA CICLO 45 min
 14. BOXEO

  0 / 9 BOXEO 60 min
 15. GBIKE

  0 / 15 SALA CICLO 30 min
 16. GAP VIRTUAL

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min

11 de agosto

 1. GBODY VIRTUAL

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 2. BEST CYCLING

  0 / 15 SALA CICLO 45 min
 3. YOGA VIRTUAL

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 45 min
 4. GDANCE VIRTUAL

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 5. GAP VIRTUAL

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 6. GENERGY VIRTUAL

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 7. GBIKE

  0 / 15 SALA CICLO 30 min
 8. GBODY VIRTUAL

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 9. BEST CYCLING

  0 / 15 SALA CICLO 45 min
 10. GENERGY

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 11. GCORE

  0 / 20 ZONA GCORE 15 min
 12. BOXEO

  0 / 9 BOXEO 60 min
 13. GAP

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 14. BEST CYCLING

  0 / 15 SALA CICLO 45 min
 15. GMIND VIRTUAL

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min

12 de agosto

 1. BEST CYCLING

  0 / 15 SALA CICLO 45 min
 2. GCORE VIRTUAL

  0 / 20 ZONA GCORE 30 min
 3. BEST CYCLING

  0 / 15 SALA CICLO 45 min
 4. GBODY VIRTUAL

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 5. GDANCE

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 6. GBOX

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 7. GCORE

  0 / 20 ZONA GCORE 15 min
 8. GBODY

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 9. GDANCE VIRTUAL

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 10. BEST CYCLING

  0 / 15 SALA CICLO 45 min
 11. GCORE VIRTUAL

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 12. BEST CYCLING

  0 / 15 SALA CICLO 45 min
 13. BOXEO

  0 / 9 BOXEO 60 min
 14. GBODY VIRTUAL

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min

13 de agosto

 1. GENERGY VIRTUAL

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 2. BEST CYCLING

  0 / 15 SALA CICLO 45 min
 3. GMIND VIRTUAL

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 4. GBOX VIRTUAL

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 5. BEST CYCLING

  0 / 15 SALA CICLO 45 min
 6. GDANCE VIRTUAL

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 7. GAP VIRTUAL

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 8. GBODY VIRTUAL

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 9. BEST CYCLING

  0 / 15 SALA CICLO 45 min
 10. GENERGY VIRTUAL

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 11. GAP VIRTUAL

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 12. BEST CYCLING

  0 / 15 SALA CICLO 45 min
 13. BOXEO

  0 / 9 BOXEO 60 min
 14. BEST CYCLING

  0 / 15 SALA CICLO 45 min
 15. YOGA VIRTUAL

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 50 min

14 de agosto

 1. BEST CYCLING

  0 / 15 SALA CICLO 45 min
 2. GCORE VIRTUAL

  0 / 20 ZONA GCORE 30 min
 3. BEST CYCLING

  0 / 15 SALA CICLO 45 min
 4. PILATES VIRTUAL

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 45 min
 5. GCORE VIRTUAL

  0 / 20 ZONA GCORE 30 min
 6. GMIND VIRTUAL

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 7. BEST CYCLING

  0 / 15 SALA CICLO 45 min
 8. BEST CYCLING

  0 / 15 SALA CICLO 45 min
 9. GBODY VIRTUAL

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 10. GENERGY VIRTUAL

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 11. BEST CYCLING

  0 / 15 SALA CICLO 45 min
 12. BEST CYCLING

  0 / 15 SALA CICLO 45 min